Vodstvo društva

Klemen Oman – predsednik

Boris Kožuh – podpredsednik

Niko Slana – tajnik

Saša Kožuh – blagajnik

Klemen Petelin – spletni urednik