Vodstvo društva

Klemen Oman – predsednik

Boris Kožuh – podpredsednik

Saša Kožuh – tajnik in blagajnik

Klemen Petelin – spletni urednik