Virtualni muzej letalstva je projekt, ki bo skozi fotografijo in opise predstavil predmete, ki so nam bili podarjeni ali pa smo jih kako drugače rešili pred pozabo. Predmeti bodo vidni v zgornji vrstici VML. 

Trenutno se predstavlja samo predmete, ki so v naši lasti. Na novo pridobljene stvari bomo sproti objavljali na spletno stran.V prihodnosti bomo predstavili tudi nekaj materiala, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. Z njimi smo v dogovoru, da bodo prevzeli naše zbrano gradivo v obliki fotografiji, načrtov in ostalih dokumentov ter zanj ustrezno in strokovno poskrbeli.