Predstaviti želimo čim obsežnejši del zgodovine letalstva na slovenskem prostoru. Skozi objavljanje starih dokumentov, fotografij in ostalega gradiva želimo prikazati razvoj letalstva na naših tleh, ter tako ohraniti letalsko kulturo in približati letalstvo širši množici. Uporabljeno gradivo so za potrebe spletne strani prijazno odstopile že naslednje organizacije: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Škofjeloški in Gorenjski muzej. Vse tri organizacije so tudi aktivno vključene v razvoj projekta. Tovarna Elan iz Begunj na Gorenjskem je odstopila foto gradivo vezano na čas, ko so v tovarni še izdelovali letala. Nekaj objavljenih primerkov so poklonili posamezni entuziasti, nekaj pa jih je bilo kupljenih doma in v tujini.